1. Nên Mua Laptop "Mới" hay Laptop "Cũ" ?

 

2. Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Laptop!

3. SSD vs HDD Khác Biệt Rõ Rệt Thế Nào ?

4. Laptop hàng "New Outlet" là gì ? Nó khác gì với hàng "Refurbished" ?